Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Egyesített Karaván Pizza Korlátolt Felelősségű Társaság (postai cím: 1158 Budapest, Pestújhelyi út 48, cégjegyzékszám: Cg.01-09-927401, adószáma: 14950049-2-42, elérhetőségek: info@pizzakaravan.hu ; a továbbiakban: Szolgáltató) által a www.pizzakaravan.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen ÁSZF a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkozik. Ön a Weboldalon történő regisztrációval, illetve a Weboldal használatával elfogadja jelen ÁSZF-et, ezért azt a Weboldal használata előtt tanulmányozza át. 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozik. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jelen Szolgáltatásra, illetve a Felek közötti szerződésre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései nem vonatkoznak. 1.2. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá a Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető. 1.3. Szolgáltató a Weboldal segítségével a Felhasználók ételt és italt (továbbiakban: Áruk) rendelhetnek házhoz szállításra vagy elvitelre. Szolgáltató közvetítő  tevékenységet folytat: a rendszere a Felhasználók megrendeléseit fogadja, feldolgozza és továbbítja az ételkészítő üzemeknek. Szolgáltató nem találkozik személyesen a Felhasználóval, mivel az árut valamelyik étterem készíti össze és szállítja ki. 1.4. A Szolgáltatás ingyenes, az Áruk pedig ugyanannyiba kerülnek, mintha azt telefonon vagy személyesen rendelné meg a Felhasználó (kivéve,: Partnerek a weboldal használatához kedvezményeket állíthatnak be a Felhasználók részére, ami árelőnyt eredményezhet a telefonon, vagy személyesen leadott rendelésekhez képest).1.5. A Weboldalon található tartalom, ajánlatok, Szolgáltató szolgáltatásának jellege miatt állandóan változnak. Szolgáltató kimondottan törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg. Mivel az éttermi információk, árukínálat, áruleírások és áruk árai harmadik féltől – az éttermektől – származnak, ezért Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért és minőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető. 1.6. Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására vonatkozóan jön létre, míg az áruk kiszállítására vonatkozóan a Felhasználó és az ételkészítő üzem között jön létre a megállapodás. 1.7. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők a visszaigazolásban. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.1.8. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa. 1.9. A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A Weboldalon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. 

2. Regisztráció
2.1. A Weboldalon történő megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor a következő adatok megadása szükséges: 
- teljes név*
- e-mail cím*
- jelszó*
- szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)*
- telefonszám*
A felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatkezelési tájékoztatót. A mező kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. 2.2. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja, vagy indoklás nélkül visszautasítsa. 


3. Megrendelés
3.1. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak regisztrált Felhasználótól és csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. Szolgáltatót az Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. 3.2. A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a megjelenő listából kiválaszt egy ételkészítő üzemet/éttermet. A megjelenő online étlapon kiválasztott áruk a virtuális kosárba kerülnek. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A "Megrendelem" gomb lenyomásával Szolgáltató automatikusan eljuttatja az információkat az ételkészítő üzemnek/étteremnek. Az ételkészítő üzem/étterem elkészíti az ételeket, és kiszállítja azokat. Az ételek kiszállítási ideje ételkészítő üzemenként/éttermenként különböző, ill. az ételkészítő üzemekről/éttermekről közölt információk között érhető el, jellemzően 30-120 perc. 3.3. Szolgáltató a rendelés feladása után azonnal e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés elküldése során megadott adatokat, a rendelési adatok, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit. A Felhasználót a jogszabályban foglalt 48 órás ajánlati kötöttség illeti meg, de amennyiben a rendelés feladása után számított 30 percen belül Szolgáltató nem küld rendelést visszaigazoló e-mailt, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.3.4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételén keresztül történő rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja az általa kiválasztott ételkészítő üzem/étterem, árukiszállításra vonatkozó ajánlatát is. Az ajánlatok ételkészítő üzemenként/éttermenként és szállítási címtől függően változhatnak. Ezen ajánlat elfogadásával szerződés jön létre a Felhasználó és az ételkészítő üzem/étterem között. A rendelés leadásával a Felhasználó elfogadja a kiválasztott ételkészítő üzem/étterem szerződési feltételeit, melyeket Szolgáltató a szolgáltatásában feltüntetett. Az ételkészítő üzem/étterem elérhetőségéről a rendelés során tájékoztatja a Felhasználót. Az ételkészítő üzem/étterem nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles. 3.5. A rendelés teljesítésével kapcsolatban Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető. 3.6. A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

4. Fizetési feltételek
4.1. A rendelés értékének kiegyenlítése a Weboldalon megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést Szolgáltató az ételkészítő üzem/étterem részére továbbította. A rendelési értéket a Szolgáltatóval a kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben vagy étkezési utalvánnyal fizeti meg az ételkészítő üzem/étterem alkalmazottja számára. Szolgáltató csak közvetítő szolgáltatóként lép fel a Felhasználó és az ételkészítő üzem/étterem között. 4.2. A bankkártyával történő fizetés a eboldalon nem lehetséges: bankkártyás fizetés (amennyiben ételkészítő üzem/étterem rendelkezésére ál modem vagy rendelkezik elfogadóhelyi szerződésekkel) 4.3. A SZÉP kártyával történő fizetés a eboldalon nem lehetséges: SZÉP kártyás fizetés (amennyiben ételkészítő üzem/étterem rendelkezésére ál modem vagy rendelkezik elfogadóhelyi szerződésekkel)4.4. Az Erzsébet-utalvány Plusszal történő fizetés a weboldalon nem lehetséges: Erzsébet-utalvány Plusz fizetés (amennyiben ételkészítő üzem/étterem rendelkezésére ál modem vagy rendelkezik elfogadóhelyi szerződésekkel)

5. Elállás
5.1. A Felhasználót elállási jog nem illeti meg sem Szolgáltatóval, sem az ételkészítő üzem/étteremmel szemben, tekintettel arra, hogy Szolgáltatás igénybevétele a megrendelés gomb lenyomásával azonnal megtörténik, valamint arra, hogy az Áruk romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékeknek minősülnek. 5.2. A rendelés azonnali kiszállítás vagy elvitel esetén a Felhasználó által nem mondható le. Kivételt képez ez alól, ha a Felhasználó – akár indoklás nélkül – a rendelés feladása után 5 percen belül jelzi ezt telefonon közvetlenül az ételkészítő üzemnek/étteremnek. 5.3. Szolgáltatónak nem áll módjában a megrendelést követően visszatérítést adni, amennyiben a megrendelés már feldolgozásra került. 

6. Panaszkezelés
6.1. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ételkészítő üzemmel/étteremmel a weboldalon feltüntetett  elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot: 

A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.6.2. Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 14 napon belül válaszol a felmerült panaszra. 6.3. A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az árut szolgáltató ételkészítő üzemhez/étteremhez fordulhat, ezzel kapcsolatos igényét csak az ételkészítő üzemmel/étteremmel szemben tudja érvényesíteni. Szolgáltató az általa nyújtott közvetítő szolgáltatás jellegére tekintettel a kiszállított áruk minőségéért nem tartozik felelősséggel. 6.4. Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Felhasználó a weboldalon működtetett üzenj nekünk virtuális panaszkönyvbe történő írásos panaszát tudja kivizsgálni. 6.5. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

7. Személyes adatok kezelése
A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. 
8. Záró rendelkezések
8.1. Szolgáltató által üzemeltetett Weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 8.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. 8.3. Kifejezetten tilos a Weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére. 8.4. A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak illetve az Üzemeltetőnek küldött e-mail útján felmondható. 8.5. Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.8.6. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. 

Egyesített Karaván Pizza Kft.


Budapest, 2018.05.25.