Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek


Üdvözöljük az Egyesített Karaván Pizza Kft.  által üzemeltetett www.pizzakaravan.hu weboldalán (továbbiakban: "Weboldal"). Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen felhasználási feltételeket (továbbiakban: "Felhasználási Feltételek"). A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a Felhasználási Feltételekben foglalt valamennyi feltételt. A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: "Üzemeltető") adatai: 

Név:  Egyesített Karaván Pizza Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Pestújhelyi út 48.

Adószám:14950049-2-42

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-927401 Fővárosi Törvényszéki Cégbíróság

E-mail: info@pizzakaravan.hu 
 

A Weboldal tartalma, használata

A Weboldalon keresztül az Üzemeltető lehetőséget biztosít a Felhasználónak a Weboldalon elérhető szolgáltatások használatára, így különösen a Weboldalon elérhető ételkészítő üzemek/éttermek részére rendelések leadására, házhozszállítás igénybevételére. A Weboldalon tárolt/megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Felhasználónak a Weboldalon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, továbbá elérhetőségét megváltoztassa, illetve a Weboldal üzemeltetését felfüggessze vagy véglegesen megszüntesse. Üzemeltető továbbá bármikor megváltoztathatja a jelen Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználó minden esetben a Weboldalon elhelyezett értesítés útján szerezhet tudomást. 
 

Regisztráció a Weboldalra

A Weboldalon egyes funkciókat és szolgáltatásokat (pl. rendelés leadása) a Felhasználó kizárólag akkor veheti igénybe, ha a Weboldalra regisztrál. A Felhasználó kizárólag a saját vagy az általa képviselt cég adatait adhatja meg a regisztráció során. A sikeres regisztrációhoz a Felhasználónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználási feltételeket, illetve az Adatkezelési tájékoztatót. A mezők kipipálásával a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Felhasználási feltételek, az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. Üzemeltető kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. 

Megrendelés leadása telefonon

Felhasználó a weboldalon megjeleített ételkészítő üzemek/éttermek, feltüntetett telefonszámain is leadhatja megrendelését. A megrendelés elengedhetetlen feltétele, hogy a Felhasználó megadja a kiszállításhoz szükséges adatokat. A megrendelés leadásával és az adatok megadásával Felhasználó elfogadja a szolgáltató ÁSZF, Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Személyes adatainak törlését kérheti a weboldalon feltüntetett (MIT GONDOLSZ A PIZZA KARAVÁNRÓL?) üzenetküldő funkció használatával vagy az adatvédelmi tájékoztatóban feltüntettek szerint.

Felhasználó neve:

Pontos szállítási cím:

Felhasználó telefonszáma:

A felsorolt adatok bármelyikének pontatlan megadásából eredő kárért a Felhasználó felelős. A felsorolt adatok megadásának megtagadása kizárja, hogy ételkészítő üzem/étterem a megrendelést teljesíteni tudja. A felsorolt adatok megadásának megtagadása esetén, Felhasználó csak elvitelre rendelhet, ebben az esetben adatai nem kerülnek rögzítésre és csak személyesen vehető át a megrendelt étel.
 

A Weboldal tartalmáért való felelősség

Üzemeltető mindent elkövet annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, továbbá minden ésszerű és elvárható intézkedést megtesz a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Weboldalon – akár a Weboldal üzemeltetőjétől függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik Üzemeltető nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Weboldal használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be. Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért. Üzemeltető javasolja, hogy a Weboldalt felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával minden Felhasználó elfogadja a Weboldal használatának jelen Felhasználási Feltételeit, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja. 
 

A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

A Weboldalon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja az Üzemeltető.

A Weboldal tartalmának jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak. 
 

Vegyes rendelkezések

Üzemeltető bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Jelen Felhasználási Feltételeket a magyar jog szabályaival összhangban kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan jogvita eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát. 
 

Egyesített Karaván Pizza Kft.

Budapest, 2018.05.25.